HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐT CỐ ĐỊNHEMAIL
Ban Lãnh đạo
Nguyễn Quang MinhCT HĐQT3732.628minhnq@vosco.vn
Cao Minh TuấnPhó CTHĐQT, TGĐ3731.952tuancm@vosco.vn
Lê Việt TiếnPhó TGĐ3733.839tienlv@vosco.vn
Hoàng Hữu HùngPhó Tổng Giám đốc3731.944hunghh@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngPhó Tổng Giám đốc3731.652truongdh@vosco.vn
Văn phòng Đảng - Đoàn
Nguyễn Hùng PhanChánh văn phòng3731.965vpdu@vosco.vn
Nguyễn Thị Kim AnhPhó Chánh văn phòng3731.965vpdu@vosco.vn
Văn phòng Đảng - Đoànvpcd@vosco.vn
Phạm Gia HiếnChủ tịch Công đoàn3731.037hienpg@vosco.vn
TT Khai thác tàu hàng khô / P.KHT 1dry@vosco.vn
Đỗ Thanh NgọcTrưởng phòng3731.450ngocdt@vosco.vn
Nguyễn Ngọc TânPhó Trưởng phòng3731.987tannn@vosco.vn
TT Khai thác tàu hàng khô / P.KHT 2handy@vosco.vn
Trần Đình ThắngTrưởng phòng3731.941thangtd@vosco.vn
Phạm Thành ĐứcPhó Trưởng phòng3731.578ducpt@vosco.vn
P. Vận tải dầu khítanker@vosco.vn
Trần Văn ĐăngTrưởng phòng3731.853dangtv@vosco.vn
Nguyễn Thị Hồng LiênPhó Trưởng phòng3731.955liennth@vosco.vn
P. Vận tải containercontainer@vosco.vn
la galaxy LINES3733.580/81
Nguyễn T.Việt HạnhPhó TP PT3733.583hanhntv@vosco.vn
Nguyễn Thanh TùngPhó Trưởng phòng3733.583tungnt@vosco.vn
Mai Quốc HuyPhó Trưởng phòng0283.9.435.213huymq@vosco.vn
la galaxy LINES HCM0283.9.435.210/11
P. Kế hoạch tổng hợppid@vosco.vn
Vũ Trường ThọTrưởng phòng3731.033thovt@vosco.vn
Nguyễn T.Mai AnhPhó Trưởng phòng3731.033anhnm@vosco.vn
P. Nhân sự thuyền viên
Đặng Hồng TrườngTrưởng phòng3731.082truongdh@vosco.vn
Đặng Thị Hồng NhungPhó Trưởng phòng3829.048nhungdh@vosco.vn
Lê Thanh HảiPhó Trưởng phòng3731.937hailt@vosco.vn
Phạm Anh TuấnPhó Trưởng phòng3828.590/3731.036tuanpa@vosco.vn
Phòng kỹ thuậttechnical@vosco.vn
Vũ Mạnh QuânTrưởng phòng3731.951/3829.823quanvm@vosco.vn
Lê Phan ThànhPhó Trưởng phòng3829.823thanhlp@vosco.vn
Bùi Ngọc HảiPhó Trưởng phòng3731.951haibn@vosco.vn
P. Vật tưmaterial.spl@vosco.vn
Hoàng Hữu HùngTrưởng phòng3731.078hunghh@vosco.vn
Nguyễn Ngọc AnhPhó Trưởng phòng3731.078anhnn@vosco.vn
Bùi Tuấn LinhPhó Trưởng phòng linhbt@vosco.vn
P. An toàn Hàng hảismd@vosco.vn
Nguyễn Đức MinhTrưởng phòng3853.595minhnd@vosco.vn
Đoàn Thành TrungPhó Trưởng phòng3731.991/2242.970trungdt@vosco.vn
P. Tài chính Kế toánfinance@vosco.vn
Nguyễn Bá TrườngKế toán trưởng3731.946truongnb@vosco.vn
P. Hành chính3731.090/980/834admi@vosco.vn
Trần Hùng NamTrưởng phòng3731.202namth@vosco.vn
Trần Văn LễPhó Trưởng phòng3731.003icc@vosco.vn
Trung tâm Huấn luyện thuyền viênvmtc@vosco.vn
Vũ Thị Phương ThảoPhó GĐ phụ trách3733.118thaovtp@vosco.vn
Chi nhánh la galaxy Hồ Chí Minhcnhcm@vosco.vn
Bùi Văn KiệmPhó Giám đốc PT0283.8.293.121kiembv@vosco.vn
Chi nhánh la galaxy Cần Thơvoscocantho@vosco.vn
Phạm Văn ChungPGĐ Phụ trách0292.3.821.827chungpv@vosco.vn
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
VOSALvosal@vosco.vn
Phạm Đoàn LongGiám đốc3731.930longpd@vosco.vn
Hoàng Xuân PhươngPhó Giám đốc3731.441phuonghx@vosco.vn
Trần Quang ToảnPhó Giám đốc3731.979toantq@vosco.vn
VTSCvtsc@vosco.vn
Nguyễn Phúc ThắngGiám đốc3823.793thangnp@vosco.vn
Trần Quang TrungPhó Giám đốc3747.226trungtq@vosco.vn
Vũ Đức ThụPhó Giám đốc3823.793thuvd@vosco.vn
VOMASERvomaser@vosco.vn
Vương Mạnh LinhGiám đốc0283.8.298.460linhvm@vosco.vn

la galaxy,sxttmn,cho coi xổ số miền nam

naruto 3.4

han quoc vs malaysia

xổ số miền bắc ngày 21 tháng 10

xem bong đa trực tiếp

bạn

ngoc rong onli

webmaps